Úvodní strana » Stereo » Ceník

Kalkulace ceny programu STEREO

Licence | Moduly | Doplňkové služby

Licence

Požadovaný typ licence

Licence je vaším klíčem ke STEREU. Díky ní můžete v systému spravovat jednu nebo více firem, a to z jednoho nebo více počítačů. Záleží, jaký typ licence vyberete. Licenci přidělujeme na základě licenční smlouvy, která se týká programu, příslušných médií, modulů a tištěného materiálu, jakož i nápovědy v elektronické podobě. Vše máte právo používat právě v souladu s rozsahem vaší licence.
Máte slevový kód?


Váš slevový kód:    Použít


Moduly

Účetnictví

Účetní systém STEREO umožňuje kompletní vedení účetnictví. Stejně jako ostatní moduly, lze i tento provozovat samostatně. Účetnictví ve STEREU je přehledné a snadno se ovládá jak účetními, kteří v něm evidují veškeré doklady, tak i majiteli firem, kteří v něm sledují potřebné ekonomické ukazatele. Účtování v něm může probíhat zcela automaticky, a proto systém velmi usnadňuje práci. Součástí modulu jsou agendy Účetní deník, Rozúčtování, Závazky a pohledávky, Zpracování DPH, Pokladna, Bankovní výpisy, Převodní příkazy a Výkazy. Rozbalit více informací

Analýzy

Nadstavba k modulu Účetnictví, která rozšiřuje běžné výstupy o nové funkce, které se ve vyšších systémech souhrnně nazývají Business Intelligence. Analýzy nabízejí mnoho reportů podle mnoha kritérií, uchovávání podmínek, srovnávání období a spoustu dalších "vychytávek". Získejte ze svého účetnictví více informací, než jen rozvahu a výsledovku. Rozbalit více informací

Mzdy

Tento modul slouží k snadnému vedení personalistiky a mzdové agendy pro neomezený počet zaměstnanců. Samozřejmostí je také zpracování ročního vyúčtování daně i tisk evidenčních listů důchodového pojištění. Modul Mzdy umožňuje exportovat vybrané tiskopisy do formátu XML, což se hodí pro elektronickou komunikaci s pojišťovnami a ČSSZ. Díky provázanosti modulů a řady automatických funkcí můžete zpracované mzdy jednoduše zaúčtovat do Účetního deníku a přenést do Závazků a pohledávek. Rozbalit více informací

Sklady a Maloobchodní pokladna

Systém evidence skladového hospodářství programu STEREO je založen na možnosti evidovat velké množství skladů, přičemž jsou všechny sklady odděleny organizačně i datově. Modul vám umožňuje jednoduše zadávat doklady a přehledně sledovat všechny operace, které se týkají vašich zásob. Skladové zásoby můžete evidovat v průměrných i pevných cenách a cenách bez daně nebo s daní. Modul navíc podporuje metody účtování A i B. Součástí modulu je i nadstavba - maloobchodní pokladna. Díky Kase můžete zásoby ze skladu ihned prodávat a tržbu inkasovat hotově či prostřednictvím platebních karet. Jinými slovy, agenda umožňuje jednoduchým způsobem provádět maloobchodní prodej nebo vytvořit z počítače pracoviště s registrační pokladnou. Na Kasu je možné připojit displej, snímač čárového kódu, pokladní zásuvku, registrační pokladnu, fiskální modul atd. Rozbalit více informací

Majetek

Zpracovat majetek je nelehkým úkolem, který vám však usnadní přehledný modul Majetek z Ježkovy dílny. Daří se mu to přednastavenými číselníky. Účtování majetku (zařazení, odpisy, vyřazení, splátky) je tudíž ve STEREU jednoduché, logické a vždy v souladu s aktuální legislativou. Rozbalit více informací

Kancelář

Modul Kancelář je základní a nedílnou součástí programu STEREO. Obsahuje agendy, které jsou společné celému programu (např. adresář firem), a funkce, které jsou volané z jiných míst (např. EET nebo podání XML). V případě, že nevedete skladové hospodářství a chcete pohodlně vystavovat faktury nebo objednávky, funkce tohoto modulu pro vás budou užitečné. Kancelář navíc obsahuje agendy pro přiznání k dani z příjmu právnických nebo fyzických osob (DPPO, DPFO), dále pro přiznání silniční daně, tvorbu převodních příkazů a v neposlední řadě obsahuje adresář firem a osob. Od verze pro rok 2017 Kancelář obsahuje nové aparáty pro elektronickou komunikaci – prvními jsou elektronická podání na ČSSZ a Finanční úřady, včetně sledování stavu odeslaného dokumentu. Druhý nástroj umožňuje komunikaci v rámci Elektronické evidence tržeb s návazností na ostatní moduly (Sklady a Účetnictví). Rozbalit více informací

Doplňkové služby

Zvolte si doplňkovou službu

K programu si také můžete dokoupit námi nabízené služby, které Vám ušetří čas například při volání na linku technické podpory.

Verze Komplet

VAŠE CENA

27000 Kč bez DPH 32670 Kč s DPH